GR | EN
paegae5 paegae4 paegae3 paegae2 paegae

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (MASTER PLAN) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. ΣΤΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

02.06.2021

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΛΑΚΩΤΟ Δ.Ε. ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΚΤΑΣΗ: 1357 στρ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ: ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΠΑΕΓΑΕ)

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2020

ΦΑΣΗ Β: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ